Miljöpolicy

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska därför:

* Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
* Påverka och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
* Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
* Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
* Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Miljöorganisation

En person per rörelsedrivande bolag ansvarar för att miljöfrågorna drivs och genomförs. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt miljöarbete, som inleddes 2009, omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget. Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

Handlingsplan

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning.

Handlingsplanen omfattar följande:

Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Företaget använder lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta är möjligt.

Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter.

De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnet material, där så är möjligt.

Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.

Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.

[button link=”http://nrigroup.se/?p=5169″ color=”” size=”small” target=”_self” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=””]Tillbaka[/button]

 

Lämna ett svar