Möt styrelsen för NRI

Lennart_pihl

Ordförande

Lennart Pihl

Lennart är styrelseordförande i bland annat Green Cargo och Midway. Lennart har styrelseuppdrag i bland annat Poolia och Avega.

karl-johan_willénLedamot

Karl-Johan Willén

Partner och investeringsansvarig på Priveq. Ansvarig för att jobba med tillväxtbolag, tillväxtstrategier, förvärv och incitamentsprogram i de bolag där Priveq är delägare.

asa_soderstrom_jerring

Ledamot

Åsa Söderström Jerring

Åsa är styrelseordförande i Scanmast och  styrelseuppdrag i bland annat Vattenfall, JM, OEM och Balco.

Johanna_svensson

Ledamot

Johanna Svensson

Investeringsansvarig på Priveq med ansvars- områden genom hela investeringsprocessen – från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxt- och utvecklingsstrategier.