Styrelse

Möt vår styrelse

Mikael Thörnkvist, Styrelse ordförande och VD Profura Industri AB och Profura AB. Har tidigare bland annat varit VD på OEM Automatic AB

Andreas Rylander, Ledamot och Investeringsansvarig för Profura Industri AB. Har tidigare bland annat varit VD på Telfa AB.

Jörgen Kaldemark, Ledamot samt VD Synteko AB & ägare Kaldemark Invest AB

Morten Roisland, Ledamot samt Styrelseordförande och majoritetsägare i Byggtilbehørs gruppen AS(BTG). Aktiv ägare i branschen sedan 1980.

Urban Styffe, Ledamot samt VD Duri Fagprofil og partner i Byggtilbehørs gruppen AS(BTG). Aktiv ledare i BTG-gruppen sedan 1990.

Magnus Wahren, Adjungerad samt VD Conveniunt AB. Har under många år drivit Primogum AB som ägare och delägare. Fram till förvärvet av NRI var Primogum det största bolaget inom Conveniuntgruppen.