Möt vår styrelse

Mikael Thörnkvist – Styrelse ordförande och VD Profura Industri AB och Profura AB. Har tidigare bland annat varit VD på OEM Automatic AB

Andreas Rylander – Ledamot och Investeringsansvarig för Profura Industri AB. Har tidigare bland annat varit VD på Telfa AB.

Jörgen Kaldemark – Ledamot samt VD Synteko AB och ägare Kaldemark Invest AB.

Morten Roisland – Ledamot samt Styrelseordförande och majoritetsägare i Byggtilbehørs gruppen AS(BTG). Aktiv ägare i branschen sedan 1980.

Urban Styffe – Ledamot samt VD Duri Fagprofil og partner i Byggtilbehørs gruppen AS(BTG). Aktiv ledare i BTG-gruppen sedan 1990.

Magnus Wahren – Adjungerad samt VD Conveniunt AB. Har under många år drivit Primogum AB som ägare och delägare. Fram till förvärvet av NRI var Primogum det största bolaget inom Conveniuntgruppen.