NRI Group AB ägs av Profuragruppen, BTG och Kaldemark Invest som delägare.

Profuragruppen är ett privatägt investeringsbolag som investerar branschoberoende, med fokus på långsiktigt delägarskap. Investeringar görs främst i svenska onoterade bolag genom dotterbolagen Profura Industri, Profura Utveckling och Profura Fastigheter. Gruppen har en stor verksamhetsbredd, med investeringar inom bland annat livsmedel, hustillverkning, verkstad, trävaror och fastighetsförvaltning. Omsättningen senaste verksamhetsåret uppgick till 3,4 miljarder kronor.

Se även: www.profura.se

BTG-gruppen består av flera handelsföretag som utvecklar, marknadsför och säljer konstruktionsrelaterade tillbehörsprodukter för den professionella hantverkaren och ”hemmafixaren”. Dotterbolaget Duri Fagprofil AS har sedan långtid tillbaka ett omfattande produktsamarbete med NRI-Group i Sverige och BTGs dotterbolag Industri og Boligprodukter representerar idag exklusivt NRI-varumärkena JABO och Lundbergs i Norge.

BTG-företagen har haft en stark tillväxt i flera år och den totala omsättningen förväntas överstiga 600 miljoner norska kronor 2021 och koncernen har 110 anställda.

Se även: btg-gruppen.no