536704_52399111

Våra värderingar

Stolta över vårt arbete och fokuserar på att lyfta varandras styrkor i vardagen.

Målfokuserade med individuella och tydliga mål med en tydlig koppling till helheten.

Engagerade där alla har ett ansvar att bidra med lösningar och där alla förtjänar en återkoppling. 

Positiva med en lösningsorienterad attityd och en insikt om att vi är en del av en grupp som påverkar varandra.

Samhällsansvar

Corporate Social Responsibility (CSR) innebär för NRI att vi följer ett antal gemensamt satta policys. Dessa policys handlar om att ta socialt, etiskt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar för vår verksamhet NRI vill vara en god arbetsgivare och samhällsmedborgare. Hög moral är en självklar del av vår verksamhet och i vårt arbete förständiga förbättringar.

Visionen för vårt arbete med socialt ansvarstagande är att aktivt verka för att öka och förbättra villkoren för NRIs intressenter, t ex våra anställda, kunder och leverantörer. NRI respekterar FN:s deklaration om Mänskliga Rättigheter (www.un.org) och ILOs kärnkonventioner (International Labour Organization) och tar sitt ansvar att iaktta anställdas och samhällets rättigheter.

Se vår hållbarhetspolicy här >

blog_6