NRI Groups hållbarhetsarbete

Alla behöver vi på olika sätt förhålla oss till de ekonomiska, miljömässiga och sociala utmaningar som världen står inför. Genom ett helhetsperspektiv på hållbarhetsarbete och utvalda fokusområden vill vi på NRI på ett konkret sätt ta vårt ansvar för dagens och framtidens samhälle. Vår ambition är att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela affärsprocessen och kommuniceras till alla som berörs av vår verksamhet. Vi vill lära, inspirera och agera. Det här är vår riktning på den resa som bara har börjat.