Möt ledningen på NRI

Staffan Jehander

Staffan är CEO för NRI och dess dotterbolag. Staffan har varit verksam inom NRI och dess dotterbolag sedan 2005.
Mail: staffan.jehander@nrigroup.se

Lars Kronström

Lars är CFO för NRI och även ansvarig för IT. Lars har varit verksam inom NRI och dess dotterbolag sedan 2005.
Mail: lars.kronstrom@nrigroup.se

Lars Andréason

Lars är CDO samt vice CEO och har varit verksam inom NRI och dess dotterbolag sedan starten av 2018.
Mail: lars.andreason@nrigroup.se