Möt ledningen på NRI

Lars Andreason

Lars är CEO för NRI och dess dotterbolag. Lars har varit verksam inom NRI och dess dotterbolag sedan 2018.
Mail: lars.andreason@nrigroup.se

Christina Elgán

Christina är CFO för NRI och även ansvarig för IT. Christina har varit verksam inom NRI och dess dotterbolag sedan 2018.
Mail: christina.elgan@nrigroup.se